Smysly

 

SLUCH
U morčete má hlemýžď vnitřního ucha čtyři záhyby, u myší, krys, ale i u člověka pouze dva a půl. Tak mají morčata mnohem více sluchových buněk, a tedy i velmi dobře vyvinuutý sluch. Mladí lidémohou zaznamenat pouze zvuky do 20 000 Hz, morčata až 33 000 Hz.

 
 
HMAT
Hmatové vousky se nalézají kolem tlaničky a čenichu. Díky nim může morče i ve tmě zjistit, zda se protáhne otvorem nebo jsou před ním nějaké překážky. Morčata z plemene rex mají tyto vousy zkrácené a částečně zvlněné, morčata plemen merino a alpaka a kadeřavá morčata je nemají pevné a rovné,ale zvlněné, čímž je oslaben jejich orientační smysl.

 

 

ZRAK
Morčata mohou vzhledem k svému umístění očí vidět jak dopředu, tak do stran,aniž by musela pohnout hlavou, což jim umožňuje pohled téměř kolem dokola. Mají tedy poměrně široké zorné pole- to je důležité hlavně v divoké přírodě pro ejich ochranu před přirozenými nepřáteli. Morčata umí rozeznávat přinejmenším čtyři základní barvy: červenou,žlutou, modrou a zelenou. To zase hraje významnou roli při přijímání potravy.

 

 

CHUŤ
Jestliže morčatům nepomuže potravu jednoduše určit jejich čich, vezmnou si na pomoc chuť. Přičemžvedle instinktivních reakcí hrají určitou toli i zkušenosti, např. při rozlišování mezi dobrolu a špatnou potravou.Což znamená, že morčata dávají přednost sladké chuti před kyselou. Hořká příchuť jim všakvětšinou nevadí kupříkladu při pořírání pampelišek. I u morčat se najdou individualní rozdíly v chuti, které se projevují v tom, že jednotlivá zvířata často upřednosťují jako pamlsek naprosto rozdílné druhy potravy.

 

 

 

ČICH
Čich je důležitý hlavně pro kontakt mezi jednotlivými morčaty a pro pohlavní chování.  Napřiklad samečci schopní páření značkují močí, což je velmi důležité.Samičky, které nejsou v říji, demonstrují svou neochotu k páření nejen změnou chování, ale i speciálními pachy.
→ Morčata žijící v sociálním společenství se vzájemně rozeznávají čichem, což platí i pro znovu zařazení ztracených mláďat. Po opakovaném odloučení se toto skupinově specifické rozlišení u dospělých jedinců ztrácí.
→ Značkování teritoria sekrety a močí vysvětluje proč se morčata cítí dobře ve svém prostoru, zatímco v cizím prostředí jsou velmi neklidná a nejistá, což se pak projevuje jejich plachým chováním.
→ Ve srovnání s člověkem mají morčata mnohem vyvinutější  čichové vnímání,které je u nich přibližně tisíckrát silnější než u člověka. Morčata tak vnímají nejrůznější pachy, a tedy i informace ,které nejsme vůbec schopni postřehnout.