Obecné

 

Genetika – věda studující zákonitosti dědičnosti a proměnlivosti organismů a schopnost organismů předávat své vlastnosti na potomky

 

Znak – jakákoliv vlastnost organismu

Gen – vloha, jednotka dědičné informace; úsek DNA, který má určitou funkci

Alela – konkrétní forma genu

Lokus– místo na chromosomu (DNA), kde leží gen

Genom – soubor genů v jedné buňce

Genotyp– soubor všech genů v organismu

Fenotyp– soubor všech vlastností a znaků organismu

Homozygot– jedinec nesoucí 2 stejné alely určitého genu

Heterozygot– jedinec nesoucí 2 různé alely určitého genu

Mezialelické vztahy mezi alelami stejného genu:

-          Úplná dominance a recesivita – dominantní alela (obvykle se značí velkým písmenem) úplně potlačí projev recesivní alely

-          Neúplná dominance a recesivita – dominantní alela nepotlačuje recesivní alelu úplně, recesivní alela se také částečně projeví

-          Kodominance – obě přítomné alely se u heterozygota projeví v celé míře a navzájem se neovlivňují

-          Superdominance – heterozygot vykazuje silnější formu znaku než oba typy homozygotů

DNA – deoxyribonukleová kyselina, má dva řetězce spojené vodíkovými můstky, které jsou mezi dusíkatými bázemi

Eukaryotická buňka– základ všech živočichů a rostlin; obsahuje chromosomy, pro každý druh je počet a tvar chromosomů charakteristický a neměnný

Chromosom– struktura z DNA a bílkovin v eukaryotické buňce (z řeckého chroma-barva a soma-tělo)

Člověk – 46 chromosomů

Morče – 32 chromosomů

Kvalitativní dědičnost– znak má v populaci několik variant, např. krevní skupiny

Kvantitativní dědičnost– znak se v populaci vyskytuje v plné škále předchůdců, např. výška – nejvíce lidí má průměrnou výšku, extrémy (hodně vysocí nebo malí lidé) se vyskytují v malém počtu .

 

PLEMENNÉ ZNAKY

 

 

L
long
Gen pro délku srsti, krátká srst L je dominantní vůči dlouhé srsti L.
Sn
satin
Gen pro srst s vysokým leskem - saténovou srst,normální srst Sn je dominantní vůči saténové srsti sn.
Rx
rex
Gen pro kudrnatou srst, hladká srst Rx je dominantní vůči kudrnaté srsti rx.
Fz
fuzz
Gen pro kudrnatou srst, hladká srst Fz je dominantní vůči kudrnaté srsti fz
Ch
Schweiz
Gen pro kudrnatou polodlouhou (cca 6 cm) srst, hladká srst Ch je dominantní vůči kudrnaté srsti ch
Lu
lunkarya
Gen pro kudrnatou srst, kudrnatá srst Lu je dominantní vůči hladké srsti lu
St
star
Gen pro čelní vír - korunku, St - korunka je dominantní vůči morčeti bez čelního víru st
Rh
rough
Gen pro tvorbu vírů, Rh – srst s víry je dominantní vůči srsti bez vírů rh
M
modification
M – potlačuje tvorbu rozet je neúplně dominantní vůči m – umožňuje tvorbu rozet.Modifikační gen, který sám nemá žádné působení, ale ovlivňuje působení genu Rh. Pravděpodobně se jedná o komplex genů, protože heterozygoti mohou vypadat velmi rozdílně.
Hr
baldwin
Gen pro morče bez srsti plemene baldwin hr je recesivní vůči morčeti se srstí Hr
skinny Gen pro morče bez srsti plemene skinny je recesivní vůči morčeti se srstí

 &ZDROJ: WWW.KLUBMORCAT.CZ