Informace

 

 

 

porodní hmotnost 50 - 110g
tělesná hmotnost dospělých 700 - 1800g
pohlavní dospělost u samic 30 dní
pohlavní dospělost u samců 60 - 80 dní
interval mezi jednotlivými říjemi 13 - 20 dní
interval mezi ovulacemi 14 - 16 dní
délka gravidity 60 - 70 dní
věk při odstavu 14 - 21 dní
tělesná teplota 37 - 39°C
dech 100 - 150/min.
tep 300/min.
objem krve 5 - 7ml/100g ž. hm.
erytrocyty (červené krvinky) 4,5 - 7o106/mm3
leukocyty (bílé krvinky) 5 - 12o103/mm3
hemoglobin (červené krevní barvivo) 11 - 15g/100ml
bilirubin (žluté žlučové barvivo) 0,24 - 0,3mg/100ml
glukosa 50 - 120mg/100ml