Chov,potomstvo

 Vhodný věk
Morčata pohlavně dospívají ve věku 1 - 2 měsíců. Zajistěte proto, aby mladí samci nezůstávali ve vrhu se samicemi déle než do věku čtyř týdnů, protože příbuzenská plemenitba je nežádoucí a samice se navíc nesmějí nechat zabřeznout příliš brzy. Předčasná březost by mimo jiné mohla zastavit jejich růst, takže by zůstaly příliš malé. Nejlepším věkem pro první páření samice je pět, ještě lépe však šest měsíců. V takovém věku samice fyzicky dospělá a březost ani porod jí nebudou činit žádné potíže. Dbejte ovšem také na to, abyste s odchovem mladých morčat nezačali příliš pozdě. Samice musí mít první potomstvo před prvními narozeninami. Její pánev je v té době totiž ještě dostatečně pružná a kosti se mohou při porodu rozestoupit. Později pánev kostnatí, a jestliže samička do té doby neměla mladé, bude oblast pánve příliš těsná na to, aby porod proběhl normálně. V takovém případě existuje reálná možnost, že bude nutné přistoupit k operativnímu zákroku (císařskému řezu). Věk 9 - 10 měsíců je považován za maximální hranici pro první páření samice, po kterém nebudou další porody žádným problémem. Samice starší čtyř let by se již připouštět neměly.

Páření
Samice morčete má říji jednou za 16 dni. Před prvním pářením se roztrhne blána uzavírající pochvu, takže samice může být oplodněna. Na konci páření vypustí samec do pochvy tuhou rosolovitou zátku, aby sperma nemohlo vytéct. Během říje zaznamenáte v kleci značné vzrušení, neboť samec běhá se zaujatým chrochtáním za samicí. Se samotným pářením však samec většinou počká na to, až nebude mít žádné obecenstvo.

Březost
Na březí samii není zpočátku březost patrná. Teprve v pozdním stadiu březosti získá samice známý hruškovitý tvar a její břicho začne značně nabývat na velikosti. Přibližně od patnáctého dne březosti budete schopni nahmatat v břiše samice hýbající se mláďata. Samice s větším počtem mladých se na konci březosti pohybuje jen s obtížemi; pomozte jí tedy alespoň vhodným umístěním misky s krmením a tím, že snadno dosáhne na napáječku s vodou. Rozhodně nesmíte zapomenout na zvýšenou dávku vitaminu C ve formě tablet. Březí samice potřebuje klid, a proto ji v druhé polovině březosti zvedejte pouze tehdy, je-li to absolutně nevyhnutelné (například při čištění klece), a rukou jí přitom podepírejte celé břicho. Děti by s březí samicí neměly manipulovat vůbec.

Porod
Porod může proběhnout v kotci, v němž samice normálně žije. Je to dokonce lepší, protože stěhování znamená příliš velký stres. Pokud je třeba oddělit samici od dalších jedinců, nechte raději samici v kleci, na kterou je zvyklá. Přesná doba porodu se odhaduje těžko. Dokonce i tehdy, když znáte datum páření, není možné datudm porodu přesně vypočítat, protože délka březosti se může pohybovat od 64 dnů u velkého vrhu do 72 dnů u vrhu jednoho mláděte. V průměru trvá březost 65 dní. Porod probíhá většinou rychle a bez komplikací, takže samice nepotřebuje vaši pomoc.
V jednom vrhu jsou v průměru čtyři mláďata, obvyklý počet se pohybuje mezi 1 - 6 mláďaty. Starší samice mají obecně menší vrhy než samice mladší.
Mláďata při porodu váží 70 - 100 g, hmotnost jednoho mláděte tedy tvoří přibližně jednu desetinu tělesné hmotnosti samice.

Mláďata
Mladá morčata vypadají, že by mohla opustit rodné hnízdo téměř okamžitě. Rodí se totiž zcela "hotová", jako zmenšené kopie svých rodičů. Dovedou ihned běhat, mají otevřené oči a zcela vyvinutou srst. Již od prvního dne života hlodají i pevnou potravu. Zpočátku je však jejich hlavní potravou mateřské mléko. V prvních dnech se samice snaží udržet své potomstvo pohromadě tím, že mláďata zakrývá svým tělem, brzy však těchto pokusů zanechá a smíří se s tím, že k ní mláďata sama přicházejí pít mateřské mléko.

Omezení porodnosti
Z důvodu časného pohlavního dospívání morčat a vzhledem k rizikům příbuzenské plemenitby je třeba včas od sebe mláďata oddělit. Pokud tedy ještě nevíte, co si počít s novou nadílkou morčat, ponechejte samice s matkou a samce přemístěte do jiné klece. Tak získáte dost času na rozhodnutí, která morčata si ponecháte a která nikoliv.

Kastrace
Pokud nemáte zájem o (další) mladé, můžete dát samce vykastrovat. Po kastraci může být samec v jedné kleci se samicí i s dcerami, aniž byste se museli obávat nechtěného vrhu. Nejdříve se však informujte u svého veterináře, zda má s kastrací hlodavců dostatek zkušeností, protože postup se zde poněkud liší od kastrace psů i kořek; zejména narkóza musí být provedena velmi přesně. V opačném případě raději zvolte veterináře s dostatkem zkušeností v této oblasti.
Samce vraťte zpět do klece k rodince co nejdříve, nejlépe ještě týž de po kastraci. Hlodavci totiž mohou být velmi nepříjemní, pokud má některé zvíře odlišný pach. V horším případě mohou kastrovaného samce považovat za cizího a nemusí jej mezi sebe bez problémů přijmout.

 

nejčastější otázky

 

Kdy mohu připustit samičku?

Samičku je možno poprvé připustit v době, kdy dosáhne váhy 500 g a současně je starší než 6 měsíců. Někteří chovatelé doporučují pro první krytí minimální váhu 650 g nebo dokonce 800 g. 
První porod by měl proběhnout do desátého až dvanáctého měsíce věku samičky. První krytí je tedy nutno naplánovat před dosažením osmého až desátého měsíce věku (nutno počítat také s říjí, která se opakuje zhruba po dvou týdnech).
Připouštění plánujeme s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a tělesné konstituci samičky.

___________________________________________________

Pro připuštění má jít samec za samičkou nebo samička za samcem?

Je doporučováno, aby pro potřebu krytí cestovala samička za samcem. Samec je z hlediska páření spokojenější a úspěšnější, pokud je ve svém vlastním prostředí. Stráví méně času očicháváním a značením nového prostředí a více se může věnovat samičce. Opačný postup je také možný, jen je potřeba dát samci větší prostor i čas k navyknutí na nové prostředí, případně mu v místě, kde bydlí samička, nejprve připravit samostatnou ubikaci a samičku do ní přidat až po pár dnech, kdy už se tam bude cítit jako pan domácí ;).

___________________________________________________

Jak dlouho má být samec se samičkou, aby se spářili a měli mladé?

Pohlavní cyklus samičky trvá 16-23 dní, říje trvá 1-3 dny. Pokud tedy chovatel nemá vysledováno, kdy má jeho samička říji, bude jeden měsíc stačit na pokrytí minimálně jedné nebo dokonce dvou říjí. Pokud chovatel ví, kdy má jeho samička říji, může zajít se samičkou za samcem třeba jen na pár hodin. Zatímco si chovatelé spolu vypijí kafíčko, samec se samičkou jsou schopni zadělat na morčátka. Pro morčata je ale přirozenější delší seznamování a namlouvání. Říje se dá dobře vypozorovat ve společenství více samiček a zapisováním do kalendáře poté odhadnout předpokládané datum příští říje. 

___________________________________________________

Jak dlouho je samička březí?

Březost trvá u morčat 63-72 dní.

___________________________________________________

Kolik mláďat mají morčata v jednom vrhu?

2-4, vzácně 1-7 mláďat.

___________________________________________________

Jak dlouho samička mláďata kojí?

Zdravá samička kojí svá mláďata přibližně 4 až 7 týdnů.

___________________________________________________

Kdy mohu mláďata odstavit?

Mladá morčata lze odstavit ve čtyřech až šesti týdnech. Záleží však také na jejich kondici, velmi vyspělá mláďata je možno výjimečně odstavit i ve třech týdnech. Vodítkem pro termín odstavu může být i hmotnost, která by měla být minimálně 250 g.

___________________________________________________

Kolika let se morčata dožívají?

Morče se zpravidla dožívá 6 - 8 let, vzácně deseti, ale vyskytly se už zmínky i o dvanáctiletých morčecích Metuzalémech. Kritickým obdobím je však podle mých pozorování věk mezi prvním a druhým rokem, kdy se mohou projevit některé vrozené vady, ale působí zde i špatná životospráva - především překrmování vysoce energeticky bohatou potravou bez možnosti dostatečného pohybu.

___________________________________________________

Mohou se mezi sebou pářit různá plemena morčat? A případně jaká ano a jaká ne?

Nevhodné je pářit mezi sebou krátkosrstá a dlouhosrstá morčata, jejichž potomci mají pak nestandardně dlouhou srst. Výjimkou použitelnou pouze pro velmi zkušené chovatele je snaha přinést do stávajícího plemene některý vzácný znak, například barvu, která se v daném plemeni nevyskytuje.Nesmí se pářit dva šimlové, dva dalmatini a dvě saténová morčata, zdravotní důsledky pro mláďata mohou být fatální. ___________________________________________________

A co když se mi spáří příbuzní? (Otec a dcera, matka a syn, dva sourozenci, prateta a prasynovec...)

Blízce příbuzná zvířata by se mezi sebou rozhodně pářit neměla, protože v takovém případě hrozí u potomstva zvýšené riziko vrozených vývojových vad.Vzdálení příbuzní se mohou pářit, riziko vrozených vad je zde také, ale znatelně menší. Někdy je to jediná možnost jak rozmnožit málo početné plemeno nebo barvu. V každém případě je ale potřeba plánované spojení i vzdáleně příbuzných zvířat konzultovat s některým zkušeným chovatelem.